卐 AryuS Slav 卍 8228/ϟ ϟ (aryusslav) wrote,
卐 AryuS Slav 卍 8228/ϟ ϟ
aryusslav

Swastyka duchowy symbol Aryjczyków (Aryów)

Swastyka to przede wszystkim symbol aryjskiej tożsamości. Dwie litery SS złożone razem dają 8 - Nieskończoność (∞ przeszłość ∞ teraźniejszość ∞ Przyszłość ∞), 8 (∞) zaś do dwa węże splecione razem to jedność i nieskończoność - Bóg Bogów. Dwie zwrócone ku sobie litery SS to Światło Świata, Świt Świata, Świato-Świat, Schwarze Sonne = SS (Czarne Słońce) Wszech-Swiato-wid i Światowid - Bóg Bogów - Słowiański/Aryjski Wszechświat / Kosmos / Absolut / Bóg. Czterdzieści i Cztery – to nic innego jak dwie czwórki (ϟϟ), które składają się w Pełnię - 4 i 4 = 8. 8 zaś to dwa węże splecione w jedność – to Nieskończoność – Wszechświat - Bóg Bogów (najwyższy z Bogów) – dwie zwrócone ku sobie litery SS – Światło Świata, Świt Świata, Świato-Świat, Schwarze Sonne Wszech-Swiato-wid, Świętowid i Światowid – 4 Postacie Boskie. Najwyższy Bóg, Bóg Bogów, Kosmos, Wszechbyt, Wszechświat, Bóg najwyższy (ojciec) stanowiący Absolut, którego żywym przejawem na na matce ziemi jest natura oraz żywe organizmy na czele z człowiekiem. Żwany również wieloświatem (multiwersum, multiświat, metawszechświat, super-wszechświat, multiwszechświat, ultrawszechświat) – zbiór wszelkich możliwych wszechświatów, zawierający w sobie wszystko inne (w tym wszystkie możliwe, potencjalne – niezależnie od rozważanych czasoprzestrzeni lub wymiarów, w których się znajdują – wszechświaty; w tym także tak zwane wszechświaty równoległe)
Dwie runy SS => 44 => ϟϟ (Sowilo lub Sieg czy Sig) złożone razem to swastyka to kształt w doskonałej równowagi. Runa ta fonetycznie odpowiada za zgłoskę "S". Alfabet runiczny używany był do zapisu przez aryjskie ludy północnej Europy: słowiańskie, nordyckie, germańskie i celtyckie. Sieg Rune, to Runa związana ze Słońcem, walką i zwycięstwem. Ta runa jest bardzo dobrze znana, jako symbol zwycięstwa, ponieważ jest to siła, energia pochodząca od dobroczynnej i życiodajnej siły słońca, kosmosu, wszechświata. Runa ta symbolizuje idee Słońca, magicznej i działającej, ukierunkowanej Woli i Energii. Słońce symbolizowało tu najprawdopodobniej bezpieczeństwo, energię, Światło i ciepło, ale idąc głębiej również zwycięstwo poprzez walkę nad przeciwnymi człowiekowi siłami natury i okoliczności. Jej siła jednak może być niszcząca (szatańska) w momencie, gdy nie nie będzie miała oparcia w pierwiastku żeńskim. Przykładem wykorzystania siły tego symbolu runicznego dwóch czwórek (44 - ϟϟ - SS - 8) mogą być formacje SS Trzeciej Rzeszy zanurzonej w tzw. przez nas mistycyzmie, a był to tylko epilog powrotu do czsów z przed okupacji pasożytów i starego przedpotopowego porządku świata zwanego przez nas RAJEM po niemiecku REICH.Dwie runy SS - ϟϟ (Sowilo/Sieg/Sig) złożone razem to nic innego jak SWASTYKA - Aryjski łamany krzyż - znak zrównoważonej dwoistości, czyli Słońce vs. księżyc, Dzień vs noc, Światło vs Ciemność, pierwiastek męski vs żeński, Pozytywny vs negatywny, Bóg vs Szatan (judeochrzescjańskie). Dwie runy S - ϟ symbolizują też przeciwieństwa w materialnym świecie, podobnie jak w Chinach yin i yang lub słońce i księżyc u masonerii. Swastyka skrzyżowanie dwóch jednoczących S - ϟ oznacza równoważenie przeciwności, dając im wspólne centrum, innymi słowy, samorealizacja poprzez znalezienie własnego centrum (punkt w środku) pomiędzy dwoma przeciwieństwami. Boskość osiągnięta poprzez zrównoważenie. Człowiek sam nie może dojść do doskonałości, jednak powinien dążyć do rozwoju duchowego aby osiągnąć stan mędrca i tym samym harmonię a to stanowi nieodzowny warunek harmonijnego świata. Liczba 4 (Cztery ramiona aryjskiego łamanego, wirującego Krzyża, czy cztery oblicza Światowida) stanowiła dla Aryów / Słowian wyobrażenie równowagi w przyrodzie. Liczba 4 - ϟ lub czwórka uznawana jest również za symbol prawdy. Swastyka jest symbolem ruchu i energii, symbolem słońca i Ducha.Złamane ramiona prezentują ruch czterech żywiołów i wzajemne ich przenikanie się. Prasłowiański symbol Wszechświata i wieczności i wzór ruchu materii na wszystkich poziomach hierarchicznych istnienia. Czy to atom, GALAKTYKA, minerał, żyjąca komórka lub człowiek.
Ramiona swastyki prowadzą na zewnątrz, co oznacza wyjście poza siebie, ciało, ducha, na wyższy poziom świadomości. Jest to połączenie między niebem a ziemią. Większość symboli aryjskich jest oparta na motywie swastyki, która symbolizuje ruch wirowy. Zaś ruch wirowy oraz spiralny, będący odmianą ruchu wirowego stanowi podstawę powiązań i oddziaływań nam Wszechświecie, a tym samym i głębszych pokładów rzeczywistości.
Swarga, swarożyca, swastyka to symbol solarny i nie ważne w którą stronę skrętna. W jedną strone symbolizowała czy odzwierciedlała świat fizyczny w którym żyjemy "Jaw" a w drugą "Naw" - duchowy świat, w którym żyją nasi przodkowie i Bogowie. Współdziałanie Tych dwoch światów pokazuje silna więź duchową. Razem tworzą "Praw". - Prawo niebiańskie, które trzeba nam naśladować przez dumę i chwałę naszych przodków i bogów
Swastyka jest symbolem życiodajnych sił ukrytych we wnętrzu człowieka a zarazem życiodajnej siły wszechświata, słońca, Życia oraz stała cyrkulacja Natury i wszechświata. Jej punkt centralny powiązany jest z boskością i nie jest ograniczony do jakiejś jednej doskonałej istoty, ale jest Bogiem w człowieku z czterema ramionami emitującymi z czystego ducha, tracąc się nieskończenie w materii. Jej punkt środkowy to miejsce, przez które przenika oś kosmiczna – jest zawsze punktem o najwyższej boskości i doniosłości (zrównoważenia).
Jest również symbolem biologicznej reakcji zachodzącej w naszych komórkach. Mozna ją znaleźć w prawie wszystkich starożytnych przedchrześjanskich wierzeniach, zwłaszcza aryjskich/słowiańskich pamiętających stary porządek świata. Wirujący łamany krzyż (swastyka) jest Też niczym innym jak symboliką działania "Boga", nierelatywistycznej siły tkwiącej w nas samych. Symbolicznie, wirujący łamany Krzyż swastyka reprezentuje prawdziwego Boga / szatana (Tworzenie / niszczenie), (Boga Bogów) Absolut / Kosmos / Wszechświata i Siły Natury, ktore są wszechmocne i panowały, panują i panować będą nad każdym. A jak wiadomo nam we Wszechświecie działają Boskie jak i Szatańskie siły. Tak funkcjonuje natura daje Życie i niszczy Życie swoją odwieczną sila sprawczą, Energią napędzającą Nasze Ciała jak i wszechświat. Swastyka to godło i wizytówka Aryjczyków jak i każdej cywilizacji "ducha", po ktorym można rozpoznać ich WIEDZĘ i filozofie życiową. Swastyka do Ciągły Ruch i ewolucja wszechświata i niewidzialnych Sił cykle czasu, reprezentowane przez cztery ramiona łamanego Krzyża zgięte pod kątem prostym które oznaczały ruch i obrót i kosmiczną energię, siłę elektromagnetyczną. Swastyka jest symbolem ewolucji kosmicznej.

Pomimo Tych faktów amoże ze wzgledu na nie, chrześcijańscy misjonarze robili wszystko, aby zakwalifikować swastykę jako symbol "szatański", starając się zniszczyć Jeden z najstarszych Świętych Symboli, który jest rownież źródłem "ich" własnego chrześcijańskiego krzyża. Ten uniwersalny i najbardziej sugestywny symbol zawiera Klucz do tajemnic Kosmosu i człowieka. To Jest Alfa i Omega uniwersalnej Siły Twórczej, ewoluując od czystego ducha, a kończąc na materii. Jest to klucz do nauki, Boskiej i ludzkiej a kto go własciwie odczyta i pojmie zostanie na ZAWSZE wyzwolony od trudów WIELKIEJ iluzji materialnego życia. Pozwoli mu to odkryc tajemnice własnego istnienia i czerpania z tego korzyści jakie ma nam do zaoferowania.
Swastyka to Święty, duchowym symbol narodowy każdej cywilizacji Ducha, A wiec jest to znak Boga najwyższego, wiecznej Siły napędowej wszechświata i człowieka.
Swastyka jest rownież symbolem Galaktyki , Lewo i prawoskrętna - w zależności: od MIEJSCA rzutowania, od dolu - czy od góry. A może wirujący czteroramienny łamany krzyż to obraz obszaru czasoprzestrzeni zwanych czarnymi dziurami (Czarne Słońce), które istnieją we wszechświecie??? Swastyka była dana nam byśmy nie zapomnieli o swym pochodzeniu i przypominała nam gdzie mieszka Prawda. Liczba 4 stanowiła dla Aryów / Słowian wyobrażenie równowagi w przyrodzie i prawdy. Wszyscy wiedzą, a przynajmniej powinni wiedziec, iż żyjemy w obracającym się (wirującym) mikro, makro i mega świecie. Wiruje zarówno świat fizyczny i duchowy. Obraca się (zmienia) społeczność i Społeczeństwo je tworzące. Obracają się Świadomość, podświadomość, sposób myślenia (ulegają zmianie). I ten Obrót odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi przez wirujący życiodajny łamany krzyż. Jednakże, czy ludzie wszyscy znają prawa obracającego się Krzyża zachowane w najstarszym aryjskim / Słowiańskim symbolu - swastyce. Czy ludzie rozumieją, że prawa swastyki zawierają w sobie przeszłość ∞ teraźniejszość ∞ przyszłość obracających się obiektów i podmiotów niezależnie od ich natury?
Swastyka ma w sobie hipnotyzującą magię, bo jak żaden inny symbol nie oddaje źródła życia, ruchu, cyklu narodzin i śmierci zachodzącego wszędzie gdzie istnieje życie – na Ziemi wspólnym dla każdego istnienia z osobna jak i całej. To duchowy symbol Aryów a zarazem prosta informacja podstaw filozofii, psychiki, energetyki, Matematyki, Fizyki, Chemii, Biologii, kosmologii, Metody pozyskiwania dowolnej i nieograniczonej Energii itd. Słowo "Swastyka" oznacza również "źródło" i zostało przez okultystów postrzegane jako "wieczna sprawa" lub "źródło stworzenia" i jest archetypem dla rotacji czasu i ludzkiej świadomości, pozwalając duchom/duszom doświadczyć wielu poziomów rzeczywistości w tym samym czasie. Swastyka to również schemat obracającego się nad nami nieba - planetarium, którego osią jest gwiazda północna.
Wykorzystanie tej Wiedzy pozwala dać człowiekowi pomyślność, Ciepło, dobro i szczescie. Niewiedza pozwala wykorzystać ją jako Talizman, dlatego Swastyka (dewanagari स्वस्तिक, svastika, swastika, 卐) – w sanskrycie i oznacza „szczęście” - RAJ. (Svasti – powodzenie, pomyślność, od su – „dobry” i asti – „jest”).

godbog906.jpg


Niestety większość zmanipulowanych baranków boziowych żyjących w matriksie nadal wybiera PIEKŁO i jego zarządców. Posługując się waszą terminologią - Świat dla was stworzył tzw. bóg (bogowie), ale od dawna po przegranej wojnie zarządza nim drużyna "z piekła rodem" - "odkręcając we wszystkim kota ogonem" - 999-666 - co powinno być widoczne dla wszystkich.
Kluczem do zrozumienia natury życia jest numer 666. Liczbę 6 uznali za świętą. Jest ich kluczem do manipulacji w 3-cim i 4-tym wymiarze. Numery 666 - 999 kryją prawdziwe znaczenie:

666 jest lustrzanym odbiciem 999

Ot sekret, wszystkiego - wszystko czego powinieneś słuchać i oglądać i czego cię uczą i co ci podsuwają (to propaganda) powinno być odwrócone o 180 stopni w celu uzyskania pełnego obrazu. Przecież pokazane miałeś w filmie "Matrix", że żyjesz fikcyjnym świecie w którym wszystko jest kłamstwem a ty jesteś bateryjką dzięki której matrix istnieje. To dotyczy wszystkiego, zarówno starożytności jak i czasów nowożytnych.
Pełny obraz to nie ziemska nauka, historia i wszystko inne z poziomu którego oglądamy świat i wszechświat. Idąc za tą mądrością pasożyty czerpią własne moce i kontrolują to co chcą i nieźle się przy tym bawią.
Świat wcale nie wygląda tak jak się zmanipulowanej większości wydaje. Wygląda zupełnie inaczej. Nasz tzw. „świat rzeczywisty” jest tak naprawdę światem zbudowanym na gigantycznej kupie kłamstw i dezinformacji. Ten nasz tzw. „świat rzeczywisty” tak naprawdę nie istnieje. Jego nie ma! To żaden świat, tylko wielka gigantyczna fikcja mająca sprytnie zamaskować okupacje na ludzkości. Baśń fantasy zawiera więcej prawd niż świat w którym żyjecie.
Tags: ariosłowianie, arjanie, arya, aryan, aryanie, aryjczycy, aryus slav, aryusslav, blog aryjski, lechia, lechici, szlachetny, słowianie
Subscribe

 • Hiperborea przebija się w mainstreamie

  Artykuł z dziennika Rzeczpospolita pt. "Hiperborea, czyli skąd pochodzą Słowianie" - autor Robert Cheda źródło:…

 • Tybetańscy mnisi i III Rzesza

  "Stworzenie i Kreacja nie jest skończona. Człowiek wyraźnie zbliża się do fazy metamorfozy. Wcześniejszy gatunek ludzki osiągnął już stadium…

 • Słowiański Bóg

  Słowiański Wszechświat/Kosmos/Absolut/Bóg. A imię jego będzie czterdzieści i cztery. Czterdzieści i Cztery – to nic innego jak dwie czwórki (ϟϟ),…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic
 • 0 comments