卐 AryuS Slav 卍 8228/ϟ ϟ (aryusslav) wrote,
卐 AryuS Slav 卍 8228/ϟ ϟ
aryusslav

Wiedza Ariów

Podstawowa wiedza z przeszłości wszystkich ludów Aryjskich. W/g Wed (wiedzy) Bóg Jedyny to Bóg prawdziwy, czyli Absolut/Kosmos i jego życiodajna energia. Tak pojmowała Boga cywilizacja naszych Ariosłowiańskich przodków, jako Bóg najwyższy (ojciec) stanowiący Absolut, którego żywym przejawem na na matce ziemi (Mokoszy) jest natura oraz żywe organizmy. Przejawem boskości na ziemi byli nie tylko ludzie, ale i zwierzęta i roślinność, którą również czczono w postaci np. świętych gajów. Wyobrażenia i światopogląd Aryów utożsamiają boga z naturą i wszechświatem, traktując wszystkie istoty jako manifestację jego sił twórczych. My i wszystko wokół nas jest energią, energią kosmiczną, siłą życiowa żywych organizmów, tak zbudowany jest wszechświat. Symbolem Boga Prawdziwego i Najwyższego był czteroramienny łamany krzyż swastyka, (swarga, sawsta, swarożyca), duchowy symbol Aryów - prasłowiański symbol życia, płodności i magicznej siły witalnej, która dawała życie, czczony również jako jeden słup o czterech twarzach, Słowiański Bóg Światowid . To znak Boga Prawdziwego, Najwyższego, wiecznej siły napędowej wszystkiego co żyje, ponieważ ludy Ariosłowiańskie były czcicielami Życia i życiodajnej energii która daje życie, np: energii pochodzącej ze słońca, kosmosu.Podobne zjawiska i energie dające życie w kosmosie, tak podobne siłę dają życie również człowiekowi, bo człowiek to mikrokosmos i energia, siła napędowa, obiektywna ukryta w nas samych, dająca nam życie i zdrowie a człowiek to łącznik między niebem a ziemią. Graficznym przedstawieniem tej siły, Boga, (energii) tkwiącej w nas samych jest właśnie Wirujący łamany krzyż, który jest niczym innym jak symboliką działania "Boga" czyli duchowych (psychicznych) naturalnych sił, energii tkwiących w nas samych, którą można wykorzystać w rozmaity sposób, ale to zależy niestety od rozumności a najbardziej od etyki i szlachetności danego osobnika, bo można ja wykorzystać zarówno do niszczenia jak i tworzenia. To jest podstawowa wiedza, (wierzenia) oparte na wiedzy która była przekazywana od najdawniejszych czasów przez naszych Ariosłowiańskich przodków. Wierzenia (wiedza) te były naszymi przyrodzonymi słowiańskimi podobnie jak nasza słowiańska kultura towarzyszyły naszym słowiańskim przodków od najdawniejszych czasów, opierały się na ich zmysłowych po za zmysłowych obserwacjach otaczającego ich świata od początku istnienia tych ludów czyli nawet 10 tysięcy lat (a nawet więcej) co potwierdza obecna nauka a konkretnie genetyka. Niestety, wiedza o Bogu którą przedstawiają abrahamowe religie swoim barankom boziowym za pieniądze nijak ma się do Jego rzeczywistej Natury. Judeochrześcjańki dogmat religijny i to w jednej słusznej i objawionej interpretacji, tak naprawdę niczego nie wyjaśnia człowiekowi rozumnemu i każe mu wierzyć w judeochrześcjańskie cuda :) podparte psychozą urojeniową antycznych żydów czy katolickim religijnym dogmatem którego nie można podważać. Z wiedzą o naturze tych zjawisk znanych naszym słowiańskim przodkom, czy logicznym myśleniem nie ma nic wspólnego. To raczej hipnoza i recytowanie wyuczonych formułek czy kolejny stopień degradacji umysłu zatrutego wiusem prymitywnych semickich religii. Natomiast starożytne wierzenia Słowian to wiedza, filozofia, energetyka, psychologia i wszystko inne co daje istocie rozumnej bardziej szczęśliwe i postępowe życie - droga i nauka duchowa. Czyli wykorzystanie psychicznych sił i energii drzemiących w człowieku (Energia Ducha) dla długiego, zdrowego i szczęśliwego życia a gdy nauczymy się wykorzystywać te energie i siły życiowe żywych organizmów, może być ona użyta jako źródło zasilania czy przemieszczania się. I to własnie ten znak 卐 czteroramienny łamany krzyż, prasłowiański symbol życia, płodności i magicznej siły witalnej był znakiem Boga, wiecznej siły napędowej wszechświata jak i człowieka. Drugim ważnym słowiańskim symbolem był ołtarz Światowida o czterech obliczach, boga Słowian zachodnich, który był przejawem Boga Bogów i jednocześnie boskości w człowieku i ukazywał trzy duchowe, psychiczne osobowości człowieka (3 postacie duchowe), zamknięte w czwartym fizycznym materialnym ciele. Wiedzieli o tym, że człowiek posiada aż 4 różne ciała tu błędnie nazwane "duszami" I to właśnie owe trzy osobowości (niematerialne) z których każda odpowiedzialna jest za inne zjawiska zachodzące w ludzkim ciele można wykorzystać do wytwarzania owych magicznych, życiodajnych energii i sił psychicznych drzemiących w człowieku dla bardziej postępowego życia, budowania, albo odwrotnie do niszczenia. Owe trzy dusze czy trzy postacie niematerialne zamknięte w czwartym materialnym ciele obecna nauka nazywa: podświadomością, świadomością i nadświadomością. Wierzenia naszych przodków to wiedza na temat Boga/Absolutu/Kosmosu/ Szatana/Człowieka podana w prymitywny sposób, ponieważ czasy były odległe, ale przełożona na język obecnej wiedzy daje więcej odpowiedzi na nurtujące ludzkość pytania niż dogmat judeochrześcjańskich religii, który nie odpowie na żadne z tych zagadnień. Jednocześnie należy wyraźnie zaznaczyć, iż wierzenia aryjskie NIE sa religią, lecz światopoglądem, który przejawia się odpowiednią postawą życiową, zachowaniem, traktowaniem otaczającego świata, ludzi, zwierząt i całej przyrody. Wierzenia te opierały się na wiedzy (wedzie) o otaczającej rzeczywistości i związkach człowieka z mikro i makrokosmosem; o wzajemnych wpływach i oddziaływaniach.
Religie zaś jak sama nazwa wskazuje to produkt wtórny (re-dystrybucja, re-ligia [inglia - materia przyczynowa]) stworzony przez ludzi, dla ludzi by ludźmi manipulować i opiera się na absurdach, gdzie wiedza jest niszczona, wymazywana, negowana, gdyż osoba dysponująca wiedzą nie zaakceptuje absurdów; odrzuci je, a przez to "pasterze" nie będą mieli żadnego wpływu na "owieczki".

Swastyka (swarga, swarożyca) => http://aryusslav.livejournal.com/1175.html
Subscribe

 • Ucieczka z krateru

  Zapewne wieku z was spotkało się z fenomenalnym, kilkugodzinnym filmem Duńskiego badacza pt: ”Ucieczka z krateru”. Materiał przedstawiony w filmie…

 • Pierwsze zgony poszczepienne wśród dzieci

  Ze świata nadchodzą pierwsze doniesienia o zgonach osób małoletnich po tzw. „zaszczepieniu”. Koncerny farmaceutyczne, które zrzekły się…

 • Uważają rząd za grupę przestępczą

  Uważają rząd za grupę przestępczą, Covid-19 za metodę kontroli, a sami budują Nowy System. I trudno się z tym nie zgodzić. Ja dodałbym, że są to…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic
 • 0 comments